Enson Yazılar

112 ACİL ''TANITIM VİDEO''

E-Posta Aboneliği

Yeni yazılarımız ve güncellenen içeriğimiz mail adresinize gelsin. !

Gizliliğinize saygı duyuyoruz

112 Acil Sağlık Hizmetleri

2 yorum

112 Acil Yardım ambulanslarında ve bu acil sağlık hizmetinin arka planında insanlara hizmet veren doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, paramedikler, acil tıp teknisyenleri, şoförler, bilgi işlem operatörleri, santral operatörleri, telsiz operatörleri ile ülkemizin arama kurtarma, itfaiye, emniyet, asayiş, trafik, afet birimleri ve her türlü acil yardım ve kurtarma hizmeti veren tüm özel ve resmi kurumlar uzman kadrosu ve eğitmen kadrosuyla hizmet verir.


112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu:İstasyonlar; acil sağlık hizmeti sunmak ve tıbbî müdahalede bulunmak amacıyla kurulmuş sağlık birimleridir.


Ambulans: Ambulans hizmetlerinde kullanılacak araçlar, kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları ise ayrıca acil yardım ambulansı ve hasta nakil ambulansı olarak sınıflandırılır. Acil yardım ambulansları; her türlü acil durumlarda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gereken tüm acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe, teknik ve tıbbi donanımlara sahip 24 saat hizmet veren kara araçlarıdır. Hasta nakil ambulansları; acil tıbbi müdahale gerektirmeyen ve durumu stabil olan hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, teknik ve tıbbi donanımlara sahip kara araçlarıdır. Hava ve deniz ambulansları; tıbbi donanımlara sahip olan, teknik özellik bakımından ulusal deniz ve havacılık yetkili makamlarınca onaylı ve uluslar arası standartlara uygun 24 saat hizmet veren araçlardır. (Ambulans Yönetmelği Md:5)


Trafikte Ambulansların Durumu: Yaralı ve acil hastaların taşınması ve acil bakımın yapılması için kullanılan ambulanslar ülkemizde trafik nedeni ile olay yerine ulaşmakta ve hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmekte zaman zaman zorluklar yaşamaktadır.


Ambulans trafikte seyir halinde iken; tepe lambaları yanıyorsa ve siren sesi duyuyorsanız, araç ya hastaya müdahale için gidiyordur yada hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek üzere yoldadır.


Ambulansın aynı anda tepe lambaları ve siren sesi açık ise, ambulansın ilerlediği şerit boşaltılmalıdır.

Acil Sağlık Durumları

1 yorum

Tıbbi bilgisi olmayan kişilerin sadece aşağıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sağlık personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere dayanarak aciliyet değerlendirmesi yapması zaman zaman mümkün olmayabilir. Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediğinin doktorun muayene etmesi ile yapılabileceğini unutmayınız.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) tarafından belirlenen Acil Durumlar listesi aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki tanımlamalar oldukça basite indirgenmiştir. Bu liste yol gösterici olması amacı ile hazırlanmıştır.

Uluslararası 32 Parametre

(Acil Sağlık Durumları Listesi)

•Suda Boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar.

•Trafik Kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar.

•Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb: Bu ve benzeri nedenlerle; organ zedelenmesine hayatı tehdit edecek derecede kanamayı veya ilerleyen saatlerde hayatı tehdit edecek derecede genel durum bozulmasına yol açabilecek; kesici delici alet yaralanmaları, kunt travmalar, yanıkların olduğu durumlar.

•İntihar Girişimi: Hayatı tehdit edecek ciddiyette bıçak yarası, asılma, ilaç intoxikasyonu vb. kendini öldürme girişimleri.

•Tecavüz

•Yüksekten Düşme: Trafik kazalarında anlatılan durumun aynısı.

•Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan işe has acil durumlar. Örn: Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kişinin üzerine dökülmesi, parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması.

•Elektrik çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları.

•Donma, Soğuk çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek şoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması.

•Isı çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneş etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları.

•Ciddi Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuş olması.

•Ciddi Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması.

•Zehirlenmeler: Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması.

•Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.

•Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.

•Dekompresyon Hastalığı: Mesleki, sportif vb. nedenlerle derin dalış durumundayken kontrolsüz ve hızlı şekilde yüzeye çıkılması nedeniyle oluşan, halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

•MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.

•Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri: Geçirilmekte olan astım krizi, ciddi solunum yetersizliğine yol açabilecek suda boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları.

•Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum: Kişinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması, sara krizi vb. durumlar.

•Ani Felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi.

•Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.

•Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. Ortalama 39,5°C ve üzeridir fakat bunun altında da olabilir.

•Diabetik ve üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

•Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı

•Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, barsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması.

•Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.

•Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

•Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.

•Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.

•Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları: Şiddetli baş ağrısı ve kusmanın bir arada olduğu nedeni bilinmeyen durumlar. Baş ağrısını bilinç kaybının takip ettiği durumlar.

•Yeni Doğan Komaları: Yeni doğanlarda bilinç kaybına yol açan her türlü durum.

•Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması): Bebeğin doğum kanalına girmesi, sancı sürelerinin uzayıp, sancılar arasındaki sürenin 1-2 dakikaya kadar inmesi gibi doğumun başladığını gösteren bulguların ortaya çıkması; hastanın tıbbi gözetim altında olacağı, gerektiğinde tıbbi müdahalenin yapılabileceği bir ortama ihtiyaç duyar hale gelmesi.

112 Nedir ?

Hiç yorum yok

112, ülkemizin neresinde olursanız olun ev, iş, cep ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz olarak arayabileceğiniz acil sağlık sorunlarınıza ambulansla hizmet veren acil yardım telefon numarasıdır. Hatta kapalı cep telefonlarının pin kodunu girmenize bile gerek yoktur.


112' nin Aranması

Hiç yorum yok

Evde, işyerinde, sokakta veya herhangi bir yerde acil bir sağlık sorunuyla karşılaşıldığında sabit, ankesörlü, araç veya cep telefonundan doğrudan 112 numarası tuşlanmalıdır.

Bunun için bulunduğunuz ilin alan kodunun yazılmasına gerek yoktur. Çağrınız bulunduğunuz yere göre o ilin 112 Ambulans Servisine yönlendirilecektir. Bu arama ücretsizdir. Amaç her durumda 112 Ambulans Servisine ulaşılmasını kolaylaştırmaktır.


Ancak bunu kötüye kullanmamak gerekir. Vakit geçirmek, acil sağlıkla ilgisi olmayan konularla ilgili görüşmek veya rahatsız etmek amacı ile bu telefonu kullanmak gerçekten ihtiyacı olan bir kişinin hakkını kullanmak veya hayatını tehlikeye atmakla eşdeğerdir. Görüşmeleriniz sizin ve hastanızın güvenliği için kayıt altına alınmaktadır.


112' yi Arama Zamanı ve Arama Yapılacak Durumlar

Hiç yorum yok

Nerede ve hangi saatte olursa olsun insan hayatını tehlikeye sokan bütün rahatsızlıklarda, yaralanmalarda, kazalarda, patlamalarda ve afet durumlarında arayabilirsiniz.


Trafik kazası, Kalp Krizi, Yüksekten düşme, Ciddi Yaralanmalar, Bilinç Kaybı, Yanık, Elektrik Çarpması, Suda Boğulma, Şeker Koması, Felçler, Yüksek Tansiyon, Kanamalar, Zehirlenmeler ve Çocukların Yüksek Ateşe Bağlı Havaleleri gibi zamanında tıbbi müdahaleler yapılmazsa hayati tehlike ve sakatlanmalara yol açacak acil sağlık sorunlarında vakit geçirilmeden 112 aranmalıdır.


112' yi Aradığınızda Yapmanız Gerekenler

Hiç yorum yok

112 arandığında telefonun diğer tarafında direkt sağlık operatörü size yanıt verir. Sakin olun ve aşağıdaki adımları takip edin ve bu adımları şu anda okumakla kalmayıp ezberlemeye çalışın.


- Kendi güvenliğinizi sağlayın.


- Sakin olun, anlaşılır ifadelerle konuşun ve istenirse aradığınız telefon numaranızı bildirin. (Numaranızı gizlemediğiniz sürece aradığınız numara 112 tarafından görülür). 112 komuta kontrol merkezi sizin telefon numarasını gördüğü gibi size ulaşabileceği ikinci bir telefon numarasını da isteyebilir. Çünkü 112 merkezindeki nöbetçi doktorlar ambulans gelene kadar sizi yönlendirmek ve hasta hakkında diğer bilgileri almak için sizi tekrar arayabilir.


- 112'yi arama nedeninizi açıkça iletin. Yanlış bir şey söylemekten ya da rezil olabileceğiniz düşüncesiyle telefonu kapatarak aramadan vazgeçmeyin. Bir hayat kurtarılacaksa bunun ilk adımı sizin açtığınız telefonla başlayacaktır.


- Hasta / Yaralının sayısı ve sağlık durumu hakkında kısa ve net bilgi verin: Karşılaştığınız sizin ya da yardıma muhtaç kişinin ACİL SAĞLIK SORUNUNU anlatın. Geçirilmiş hastalığı veya önemli bir bilgi varsa görevliye mutlaka bildirin. Birisi mi düştü? Bayıldı mı? Kaza mı oldu? Nefes mi almıyor? Şiddetli kanaması mı var? Silahlı yaralanma mı oldu? Boğuldu mu? Etrafınızdaki insanlar toplu halde kusmaya, bayılmaya ya da öksürmeye mi başladı? Bunlar gibi net ifadeler kullanmaya çalışın. YARALI YA DA HASTA SAYISINI söyleyin. Zira bu bilgi daha fazla ambulansın yaralılara ulaşmasını sağlar.


- Çağrınızı karşılayan 112 operatörü size aksini söylemedikçe telefonunuzu kapatmayın. Tekrar aranılması ihtimaline karşı aradığınız numarayı kesinlikle meşgul etmeyin ve sakın olay yerinden ayrılmayın. - 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net cevaplar verin. ( Sorulan sorular size daha kısa sürede ulaşılması ve hastanıza daha iyi tedavi verilmesi ile ilgilidir)


- Olay yerinin mektup adresini detaylı bildirin: Ambulans ekibinin size daha kolay ulaşabilmesi için herkesin bilebileceği cami, okul, karakol, durak, büyük marketler, belirli kavşaklar ya da yol ağızlarını belirten açık adres verin. Eğer sizin yanınızda ikinci bir kişi varsa o kişiyi ambulansı karşılamak için bu belirttiğiniz açık adrese gönderin. Bu sağlık ekibinin hastanıza ulaşmanızı hızlandırır.


- Eğer sertifikalı ilkyardım eğitimi aldıysanız 112 Ambulans Ekibi size ulaşana kadar telefondaki sağlık görevlisinin önerileri doğrultusunda ilkyardım uygulamalarını başlatın veya önerilenleri uygulayın.


- Eğer hastanın veya yaralının bulunduğu ortamda herhangi bir tehlike yoksa ve ilk yardım bilmiyosanız yaralıyı kıpırtdatmayın, hasta ve yaralıya kesinlikle bir müdahalede bulunmayın, tahmim yürütmeyin.Ambulans ekibini bekleyin.

112' nin Çalışma Sistemi

Hiç yorum yok

Acil Çağrının alınması ve değerlendirilmesi: Acil bir sağlık sorunu, trafik kazası ve diğer acil durumlarda, 112 Acil Ambulans Sisteminden yardım isteyen hasta veya yakınlarından, olayın oluş şekli, olay yerinin adresi, yaralı sayısı, vakanın durumu hakkında, kısa ve net bilgi alınır. Merkez topladığı bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan doktora aittir. Doktor, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür. “112 Acil Yönetim Yazılımı Programı”na yardım isteyen kişilerden alınan veriler kaydedilir ve telefon görüşmesi kayıt altına alınır.


Ambulansın Olay Yerine Yönlendirilmesi: Olay yerinin bulunduğu adrese, en yakın istasyondaki ambulans ve ekibi yönlendirilir. Yönlendirme esnasında telsiz kullanılır. İlgili doktor tarafından, hasta veya yaralının durumu, adresi ve olay yeri hakkında bilgi ambulans ekibine aktarılır. Görevlendirilen ambulans ekibi hemen olay yerine doğru yola çıkar.Bu esnada ambulansın olay yerine giderken yaptığı hız ve konumu, 112 komuta merkezde, sistemde kullanılan GPS sayesinde takip edilmekte, gerektiğinde uyarılar yapılmakta ve olay yeri adresi sayısal haritalardan tespit edilmektedir. Bu esnada yapılan telsiz ve ek telefon görüşmeleri kayıt altına alınmaktadır.


Olay yerinde Acil Tıbbi Müdahale: Hasta veya yaralıya ulaşılır ulaşılmaz öncelikle olay yeri gözlemlenir, olay yeri güvenliği sağlanır. İlk tıbbi müdahale ve değerlendirme yapılır. İleri tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan vakanın en yakın sağlık kuruluşuna nakli sağlanır, gerek yoksa olay yerinde tedavi yapılır. Ambulans kayıt formuna hasta ile ilgili bilgiler ve olay yerine ulaşma bilgileri kaydedilir. Ekip, nakle karar verir ise, nakil başlamadan Merkez ile iletişime geçerek, gerektiğinde hastanın durumuna en uygun acil servis hakkında yönlendirme ister.


Ambulansta Acil Tıbbi Bakım: Ambulansta acil tıbbi bakım vermeye yönelik tüm araç-gereç ve tıbbi malzeme bulunmaktadır. Hastaneye ulaşana kadar hastaya gerekli tıbbi müdahaleler ekip tarafından kesintisiz olarak sürdürülür.


Hastaneye Vakayı Teslim Etmek:KKM’nde bulunan “hastane koordinasyon sistemi” sayesinde tüm hastanelerin küvez,yoğun bakım yatak sayıları on-line olarak takip edilmektedir. Hasta veya yaralının uygun hastaneye KKM yönlendirilmesi ile ulaştırılmaktadır.Hastane Acil Servisine ulaşıldığında ekip tarafından hastaya yapılan işlemler acil servis doktoruna anlatılarak, doldurulan ambulans kayıt formunun bir nüshası verilerek hastanın teslimi yapılır. Hastaneden ayrılırken bu bilgiler ve 112 merkeze telsiz ile bildirilerek, gerektiğinde başka bir vakaya çıkış yapılır.


İstasyona Dönüş: Görevi sonlanan ambulans ekibi yeni bir göreve çıkış yapmak üzere istasyona döner ve tüm veriler istasyonda ki bilgisayara kaydedilir. Her vakadan sonra ambulans temizliği ve eksilen malzemenin yerine konulması işlemi yapılmaktadır.


Hastanın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Hiç yorum yok

Ambulans ekibi acil bir hastanın nakli ve müdahalesi sırasında, hastanın acil müdahalesi ile ilgili yapılması gerekenler yapıldıktan sonra, hasta bilinçli ise hastanın kendisine, bilinçli değilse yakınına, hastanın tıbbi durumu ve yapılan müdahale hakkında ambulans ekip sorumlusu tarafından kısa bilgilendirme yapılır


Acil Olarak Nakledilen Hasta Eşyalarının Korunması

Hiç yorum yok

Acil olarak nakli yapılan hastanın yalnız olması ve özel eşyalarına (kimlik, cüzdan, telefon, para ve ziynet eşyaları vb.) sahip olamaması durumu söz konusu olduğunda nakli gerçekleştiren ambulans ekibi hastanın üzerindeki özel eşyalarını koruma altına alır, eşyaları tutanak şeklinde bir forma kaydederek, eşyaları ağzı kapanabilen bir torbaya koyar. Hasta hastane acil servisine teslim edildikten sonra, bu tutanak ve hastanın eşyaları hastanede görevli emniyet görevlisine yada emniyet görevlisi yoksa hastane personeline imzalatılarak bir nüshası ambulans ekibinde kalacak şekilde teslim edilir.


Trafik Kazalarında Ambulans Gelene Kadar Yapmanız Gerekenler

Hiç yorum yok

Trafik Kazası Nedir?:Karayolunda en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaydır.


İLK GÖREVİNİZ,KAZA YERİNDE KENDİNİZİ KORUMAKTIR!Kaza yerini değerlendirin; kendinizin ya da yaralanmamış olanların yaralanmasını önleyin!


OLAY YERİNİ DEĞERLENDİRMENİN AMACI:Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak, Olay yerinde kazazede sayısı ve türlerini belirlemektir.


OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

- Kendi aracınızı; emniyetli bir şekilde park edin.

- ikaz lambalarınızı yakın uyarı üçgenleri koyun.

- Kazaya uğrayan aracın; kontağını kapatın, el freni çekin, araç LPG’ li ise bagajında bulunan tüpün vanası kapatın.

- Olay yeri yeterince görülebilir şekilde işaretlenmeli, üçgen reflektör kullanılmalıdır.

- Olay yerinde kazazedeye yapılacak yardımı güçleştirecek veya engelleyecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

- Tıbbi yardım(112), Trafik ekiplerinin (155-156), sıkışmalı ise itfaiye ekiplerinin (110) çağırılması etraftan istenmelidir.

- Olay yerinde sigara içilmemelidir.

- Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanımı engellenmelidir.

- Kazazede yerinden oynatılmamalıdır.

- İlkyardım Eğitimi aldıysanız uygulamaya başlanmalıdır.

- Kazazede yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.

- Kazazede kanama ve kırık yönünden değerlendirilmelidir.

- Kazazede sıcak tutulmalıdır.

- Kazazedeye ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.

- Kazazedenin endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olunmalıdır.

- Kazazedenin paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmemelidir.

- Kazazede ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir.

- Yardım ekibi gelene kadar olay yerinden ayrılmamalı, istenirse yardım ekiplerine yardım edilmelidir.


Faydalı Bilgiler

Son Yorumlar